HEIDELBERG CtP B2 TERMINÁL
Suprasetter A75 Automation: osvitová jednotka na platne, termálna hlava, max. 14 platní za hodinu, automatické nakladanie platní, zásobník na 50 platní 0,3 mm.
Internal Punch HD + Bacher: zabudované dierkovanie v CtP osvitke
RIP Workstation Intel
Meta Dimension 4up Prep, RIP softvér, lincencia TIFF-B do max B2 formátu
Meta Dimension Media Kit
Meta Dimension CIP 4-PPF: licencia pre CIP 4
Meta Dimension ColorProof Pro 4 up: licencia pre farebný nátlač ok na HP
Designjet 1055, do formátu B2
Meta Shooter 4 up: licencia na osvit platní z TIFF-B do B2 formátu
Meta Shooter Media Kit / Meta Shooter Workstation / Signa Workstation Intel
Prinect Signastation 75: licencia softvér na elektornické vyradenie do B2 formátu
Prinect Signastation Media Kit
Gunz&Jensen Raptor 85 Termal online: vyvolávací automat na termálne CtP platne 830 x 850 mm.
Grafo Team PST 260 Compact: stohovač platní
X-Rite iC Plate 2X, merací prístroj na platne
Heidelberg- ofsetová tlačiareň
PRINECT PRESS CENTRUM
Ergonomický ovládací pult Prinect Press Center kombinuje systém riadenia tlačového stroja s diaľkovým ovládaním farebnosti a sútla če. Pri zmene zákazky napomáha procesne orientované programové vybavenie „Intellistart“ skracovať prípravné časy jednotlivých zákaziek a tým zvýšiť produktivitu. Na jednoduchosti ovládania sa podieľa aj ovládací panel vykladača s dotykovou obrazovkou a otočným regulátorom. Pri tla čových strojoch s nožovým typom farebnice prebieha riadenie stroja za pomoci kompaktného pultu Onpress Center, ktorý je umiestnený na vykladači.

Prinect Press Center:
- 19´ plochá dotyková obrazovka
- efektívna príprava a výmena zákazky
- dynamické vytváranie procesu na základe dát o zákazke a stave stroja
- prednastavenie novej zákazky pred tlačou alebo počas tlače predchádzajúcej zákazky
- interná pamäť na 5000 zákaziek
- zrýchlená reakcia farebníka
- inteligentný predvlhčovací program
- diaľkové ovládanie obvodovej, stranovej a diagovnálnej sútlače
- funkcia kalkulačky
Heidelberg- ofsetová tlačiareň
HEIDELBERG SPEEDMASTER SM 74-5-H
Technické údaje:
max. formát hárku: 530 x 740 mm
max. potlačená plocha: 510 x 740 mm
max. rýchlosť tlače: 15 000 hárkov / hodinu
počet farieb: 5

Riadenie Sheetfed Control:
Moderný patentovaný riadiaci systém tlačového stroja založený na najnovšj platforme s decentralizovaným riadením náhonu pre nakladač, tlačové jednotky a vykladač. Riadiace informácie sa prenášajú p rostredníctvom technológie CA Nibus.

Obslužné miesto na vykladači:
- 10,4´´ dotyková obrazovka
- priamy prístup ku všetkým funkciám, ktoré sa najčastejšie na vykladači používajú
- jednoduchá obsluha nastavenia vzduchu vo vykladači pomocou Jogwheel
- import údajov o prednastavení z Prinect Press Center
Heidelberg- ofsetová tlačiareň